Kosten onderzoek

Afhankelijk van het door u gewenste onderzoek, wordt vooraf een uurtarief en looptijd afgesproken met een urenplafond. Reis- en verblijfkosten worden afzonderlijk gefactureerd. Op deze wijze houdt u steeds controle over de gemaakte kosten. Verder wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek. Het uurtarief is mede afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek.